Заява про конфіденційність

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

A. Ввідна частина

 1. У цій Заяві про конфіденційність йдеться про те, що відбувається з вашими персональними даними. Вона також стосується реєстрації та обробки всіх персональних даних, які ви будь-яким чином надаєте компанії NV Start People (надалі — Start People) як контролеру даних.
 2. У ній описано, яким чином ми збираємо, використовуємо та обробляємо ваші персональні дані та як ми виконуємо наші юридичні зобов’язання перед вами.
   Start People надає велике значення конфіденційності ваших персональних даних і використовуватиме їх лише для цілей, визначених у цій Заяві про конфіденційність.
 3. Ця Заява про конфіденційність поширюється на персональні дані користувачів нашого вебсайту, кандидатів, клієнтів, постачальників та інших осіб, з якими ми можемо зв’язатися, щоб дізнатися більше про наших кандидатів.
 4. З огляду на відповідне законодавство про захист даних, включаючи, але не обмежуючись, Загальний регламент про захист даних (ЗРЗД) 2016/679, компанією, відповідальною за ваші персональні дані, є Start People.
 5. Start People має право в будь-який час внести зміни до цієї Заяви про конфіденційність. Будь-які зміни до Заяви про конфіденційність будуть викладені на цьому вебсайті. Найновішу редакцію Заяви про конфіденційність завжди можна знайти на цьому вебсайті.
 6. Якщо будь-яке положення цієї Заяви про конфіденційність повністю або частково виявляється нікчемним або таким що втратило юридичну чинність чи суперечить закону, воно буде вважатися відокремленим та не застосовуватиметься.
   У такому випадку Start People nv замінить відповідне положення положенням аналогічного значення, яке не є повністю або частково нікчемним, не втратило юридичну чинність та не суперечить закону. Інші положення Заяви про конфіденційність залишаються повністю чинними.
 7. На цю Заяву про конфіденційність поширюється законодавство Бельгії. Суд в Антверпені компетентний приймати до розгляду будь-які суперечки.

B. Визначення

 • Кандидати — до них відносяться всі претенденти на всі посади, які рекламуються або просуваються Start People, включаючи контракти на постійну зайнятість чи неповний робочий день, на тимчасову чи позаштатну роботу у клієнтів Start People; сюди також відносяться особи, які надіслали відкриту заявку до Start People, яка не була пов’язана з певною роботою. Індивідуальні підрядники, фрілансери та співробітники постачальників, запропоновані на посади у клієнтів Start People в рамках пропозиції MSP або інші, розглядатимуться у якості кандидатів у рамках цієї Заяви про конфіденційність.
 • Клієнти — до цієї категорії входять наші клієнти та інші особи, яким Start People надає послуги у межах здійснення господарської діяльності.
 • Загальний регламент про захист даних (ЗРЗД) — статутний документ Європейського Союзу для гармонізації європейського законодавства про захист даних. Регламент застосовується з 25 травня 2018 року, і будь-яке посилання на нього слід тлумачити як таке, що включає будь-яке національне законодавство, що імплементує регламент.
 • Програми керованого постачальника послуг (MSP) — передача клієнтами управління зовнішнім персоналом (включаючи фрілансерів, незалежних підрядників та тимчасових працівників) на аутсорсинг до зовнішнього постачальника послуг з підбору персоналу.
 • Послуги аутсорсингу підбору персоналу (RPO) — повний або частковий аутсорсинг процесу набору постійних співробітників постачальнику послуг з підбору персоналу.
 • Персонал — це співробітники та стажери, безпосередньо пов’язані зі Start People, а також певні інші особи, які беруть участь у наданні послуг Start People. До Персоналу не відносяться особи, найняті Start People з метою працевлаштування до клієнтів поза межами угоди RPO/MSP (наприклад, проектний пошук, тимчасова зайнятість). Дані цих осіб обробляються таким же чином, як і «Кандидатів» Start People, і на них поширюється ця Заява про конфіденційність. Аналогічно, незалежні підрядники та консультанти, які надають послуги для Start People, підпадають під визначення «Постачальник» у межах цієї Заяви про конфіденційність.
 • Постачальники — це партнери та компанії, а також незалежні підрядники та фрілансери, які надають послуги Start People. У деяких випадках Start People передасть надання послуг, які надає клієнтам, зовнішнім постачальникам, які надаватимуть послуги від імені Start People. Постачальники, які є індивідуальними підрядниками, фрілансерами або співробітниками постачальників розглядатимуться як Кандидати з метою захисту даних. У цьому контексті Start People вимагає від постачальників ознайомлювати своїх співробітників з відповідними розділами цієї Заяви про конфіденційність.

C. Чиї персональні дані підлягають обробці?

Щоб мати можливість користуватися послугами Start People, ви повинні надати персональні дані, необхідні у межах здійснення діяльності та/або надання послуг Start People. 

 1. Дані кандидата: Щоб гарантувати, що ми можемо запропонувати вам найкращі вакансії, нам потрібно обробити ваші певні дані.
  Ми збираємо лише ту інформацію, яка допоможе нам знайти підходящу роботу, тобто ваше ім'я, вік, контактні дані, дані про освіту, історію зайнятості, імміграційний статус (незалежно від того, чи потрібен вам дозвіл на роботу чи ні), ...
   Залежно від обставин і відповідних місцевих законів і правил ми можемо збирати медичну інформацію або дані про судимості.
 2. Дані клієнтів: Дані, які ми збираємо про клієнтів, дуже обмежені. Коли ви є клієнтом, ми збираємо лише ваші контактні дані або дані окремих контактів у вашій організації, щоб ми могли надавати наші послуги, такі як пошук кандидатів, надання програми керованого постачальника послуг (MSP) та інформування вас про журнал (електронний або інший), який публікується від імені Start People.
 3. Дані співробітників: Нам потрібно обробити ваші певні дані: ваші дані кандидата, а також вашу зарплату та розрахункові листки, ім’я контактної особи на випадок надзвичайних ситуацій, форми оцінки та відомості про заробітну плату.
 4. Дані постачальників: Нам потрібен невеликий об’єм інформації про наших постачальників, що включає контактні дані у вашій організації (імена, номери телефонів та адреси електронної пошти) та ваші банківські реквізити, щоб ми могли оплачувати вам послуги, які ви надаєте.
 5. Користувачі вебсайту: Ми збираємо обмежену кількість інформації про користувачів нашого вебсайту, яку використовуємо, щоб покращити як ваш досвід роботи, так і надання нами послуг. Вона включає інформацію про те, як ви використовуєте наш вебсайт, частоту відвідання нашого вебсайту та час, коли наш вебсайт є найбільш популярним.
 6. Особи, від яких ми отримуємо інформацію про кандидатів і співробітників, таку як рекомендації та контактні дані для екстрених випадків: щоб безпечним чином пропонувати кандидатам відповідні вакансії та передбачити будь-які варіанти для них і наших співробітників, нам потрібна деяка базова довідкова інформація.

D. Яким чином ми збираємо ваші персональні дані?

 1. Персональні дані, які ви надаєте нам, наприклад:
  • залишаючи свої дані на вебсайті Start People або через форму заявки у процесі реєстрації;
  • залишаючи роздруковане резюме в офісі Start People;
  • надсилаючи своє резюме поштою консультанту Start People, щоб пройти співбесіду з консультантом Start People;
  • подаючи заяву про прийом на роботу через агрегатор, який потім перенаправляє вас на вебсайт Start People;
  • вводячи персональні дані на мікросайті Start People;
  • через соціальні мережі, такі як Facebook або Twitter;
  • коли ви у ролі клієнта зв’язуєтеся з нами телефоном або електронною поштою;
  • коли ми отримуємо від вас візитну картку;
  • зображення, отримані з камери спостереження;
  • ...
 2. Персональні дані, які ми отримуємо з інших джерел, наприклад:
  • ваша референтна особа може надати вашу особисту інформацію;
  • наші клієнти можуть надсилати нам вашу особисту інформацію;
  • Ми також можемо збирати інформацію про вас шляхом пошуку на LinkedIn та інших сайтах вакансій;
  • якщо ви вподобаєте нас на Facebook або слідкуєте за нами у Twitter, ми отримуватимемо вашу особисту інформацію з цих сайтів;
  • постачальник MSP може ділитися з нами особистою інформацією про вас;
  • коли ви згадуєтеся у якості клієнта у списку учасників відповідних заходів;
  • ...
 3. Персональні дані, які ми збираємо через наш вебсайт:
  • Ми збираємо обмежену кількість інформації про користувачів нашого вебсайту, яку використовуємо, щоб покращити як ваш досвід роботи, так і надання нами послуг. Це включає, наприклад, інформацію про те, як ви використовуєте наш вебсайт, частоту відвідання нашого вебсайту, мову перегляду нашого вебсайту, та час, коли наш вебсайт є найбільш популярним.
  • Ми автоматично збираємо ваші дані шляхом використання файлів cookie.

E. Мета використання персональних даних

 1. Персональні дані, які ви надаєте Start People, обробляються з метою: 
  • здійснювати вашу реєстрацію та керувати нею;
  • перевіряти повноту та точність цих даних;
  • надати вам доступ та дозвіл використовувати Портал(и) та/або Мережа(и) спільнот Start People;
  • надати вам можливість користуватися вебсайтом та сервісами Start People;
  • започатковувати та підтримувати відносини між працівником та роботодавцем або відносини, спрямовані на отримання/виконання замовлень, та ведення кадрового, фінансового та зарплатного обліку;
  • пропонувати вам роботу, завдання, можливості навчання та/або освіти, консультації з питань кар'єри та/або інші (пов'язані з роботою) послуги;
  • оцінювати вашу придатність для конкретної роботи чи замовлення;
  • дозволяти вам брати участь в (онлайн) тестах, запропонованих Start People, та генерувати результати тестів;
  • сприяти і стимулювати ваш особистий розвиток (у межах ваших на це прав);
  • познайомити вам з одним або декількома Клієнтами та/або співробітниками Start People;
  • виконання вами робіт, послуг та/або проектів у Клієнтів та/або у партнерів із Start People;
  • інформувати вас про аналогічні продукти та/або послуги, які надає Start People;
   • інформувати вас про питання, які, на думку Start People, мають для вас значення (включаючи (нові) вакансії, організовані Start People навчальні курси, пов'язані з роботою питання тощо);
   • інформувати та/або попереджати вас про неналежне використання вебсайту та/або зловживання ним;
   • інформувати третіх осіб та/або попереджати їх про неналежне використання та/або зловживання вами вебсайту Start People, у тій мірі, в якій це необхідно для запобігання та/або обмеження неналежного використання або зловживання;
   • надавати таку інформацію Процесорам, найнятим Start People для виконання певних завдань;
   • аналізувати ринок праці та власну базу даних Суб'єктів даних;
   • розмістити ваш Профіль та/або резюме, після вашого явного дозволу, на вебсайті Start People, анонімно чи іншим чином;
   • періодично надсилати вам Журнал компанії (у межах ваших на це прав);
   • періодично надсилати вам один або кілька інформаційних бюлетенів та/або журналів, що мають відношення до ваших професійних знань, у найширшому розумінні цього слова, у цифровому чи іншому вигляді (у межах ваших на це прав);
   • інформувати вас про продукти та/або послуги партнерів, ретельно відібраних Start People, шляхом розміщення інформації про них на Вебсайті або шляхом включення інформації про них до свого Журналу компанії;
   • використовувати їх та передавати клієнтам, партнерам, субпідрядникам Start People та державним установам;
   • надавати цю інформацію афілійованим зі Start People компаніям у межах групи Start People, що означає, що ваші дані будуть (також) включені до бази даних цих афілійованих компаній групи;
   • В окремих випадках ми можемо використовувати ваші персональні дані, щоб допомогти нам сформулювати, провести або захистити справи у кримінальних провадженнях;
   • Ми можемо використовувати автоматизовані технології. У відповідних випадках ми будемо вимагати вашого дозволу на виконання всіх або деяких із цих дій;
   • Охорона нерухомого та особистого майна Start People.
 1. Реєструючись у Start People, ви надаєте Start People право використовувати надані під час реєстрації дані для вищезгаданих цілей у тій мірі, яка відповідає відносинам між вами та Start People.
 2. Вам може бути надана можливість вказати, що ваші Персональні дані також можуть бути використані для інформування вас електронною поштою, SMS або будь-яким іншим електронним засобом зв'язку про продукти та послуги, не ідентичні чи аналогічні тим, які пропонує Start People, включаючи ті, які пропонують партнери, ретельно відібрані Start People. Ви можете в будь-який час відкликати свою згоду, надіславши електронний лист на адресу privacy@startpeople.be.
 3. Якщо ваші дані використовуються Start People для інформування вас електронною поштою, SMS або будь-яким іншим електронним засобом зв'язку про продукти та послуги аналогічні тим, які пропонуються Start People, ви можете у будь-який час заперечити проти цього, відправивши електронний лист на адресу privacy@startpeople.be з проханням більше не використовувати ваші дані з цією метою.
 4. Якщо ваші дані використовуються Start People для періодичного надсилання вам Журналу компанії або одного або декількох інформаційних бюлетенів та/або журналів, що належать до вашої області знань, у цифровому чи іншому вигляді, ви можете у будь-який час заперечити проти цього, надіславши електронний лист на адресу privacy@startpeople.be з проханням більше не використовувати ваші дані з цією метою.
 5. Якщо ваші дані надаються компаніям групи, пов'язаної із Start People, і ці дані (також) включені до бази даних цих компаній групи, то ця Заява про конфіденційність поширюється на обробку ваших даних цими компаніями групи. І все це за умови, що там, де згадується Start People слід читати і назву відповідної компанії групи.
 6. У відповідних випадках персональні дані, що стосуються вашого здоров'я, можуть оброблятися компанією Start People відповідно до Загального регламенту захисту даних (ЗРЗД) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року.
 7. Дані, які містяться у вашій довідці про несудимість, можуть оброблятися компанією Start People за умови, що це робиться відповідно до Загального регламенту захисту даних (ЗРЗД) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року.

F. Кому ми передаємо ваші персональні дані?

За необхідності та відповідно до місцевих законів і правил ми можемо надавати ваші персональні дані таким категоріям осіб: 

 • Кожна з компаній нашої групи;
 • Клієнти та потенційні клієнти;
 • Нинішні, колишні або потенційні роботодавці, інструктори та екзаменаційні установки, а також агентства з працевлаштування та рекрутери;
 • Податкові, аудиторські чи інші органи;
 • Треті сторони, такі як постачальники послуг, які виконують завдання від нашого імені;
 • Треті сторони, такі як постачальники ІТ-послуг та постачальники послуг зі зберігання документів;
 • Платформи маркетингових технологій та постачальників;
 • У випадку кандидатів: потенційні роботодавці та інші кадрові агенції/організації, сторонні партнери, агрегатори вакансій, постачальники MSP.

G. Яким чином ми захищаємо ваші персональні дані?

 1. Start People докладає всіх зусиль для вживання відповідних організаційних та технічних заходів для захисту ваших персональних даних від незаконної обробки та/або втрати. Співробітники Start People, які мають доступ до ваших персональних даних за дорученням Start People, зобов'язані зберігати їх у таємниці.
 2. Незважаючи на заходи безпеки, прийняті Start People, існує ймовірність того, що третім особам вдасться обійти ці заходи та використовувати ваші персональні дані в неналежних цілях. Start People не може нести за це жодної відповідальності.
 3. Start People не несе жодної відповідальності за будь-які збитки, які виникають в результаті використання персональних даних третіми особами, яким ці дані були надані відповідно до цієї Заяви про конфіденційність або з вашого дозволу. Start People також не несе відповідальності за недотримання цими третіми особами чинного законодавства та/або нормативних актів (включаючи законодавства у сфері захисту персональних даних).

H. Протягом якого часу ми зберігаємо ваші персональні дані?

 • Кандидати
  Персональні дані кандидатів зберігаються протягом 2-х років після внутрішнього закриття вашої справи. Персональні дані тимчасових/постійних працівників, які фактично працювали у нас, зберігаються протягом 10-ти років після внутрішнього закриття вашої справи. Внутрішнє закриття вашої справи визначається на підставі наступних критеріїв: 
  • Закриття поточних заявок на отримання роботи;
  • Контакти, які показують, що ви все ще відкриті для посередництва у працевлаштуванні.

Після спливання вищезазначеного терміну вам буде надіслано повідомлення, перш ніж ми приступимо до остаточного видалення вашої справи. На підставі цього повідомлення ви можете заявити про своє бажання, щоб ваші дані зберегли в базі даних на більш тривалий термін з метою працевлаштування.
Ваші персональні дані зберігатимуться відповідно до спеціального законодавства, а також термінів давності, які зобов'язують нас зберігати ваші персональні дані довший час.
 Співробітники
Персональні дані співробітників зберігаються протягом 10-ти років після припинення трудового договору.
 Клієнти / потенційні клієнти
Персональні дані клієнтів зберігаються протягом 10-ти років після внутрішнього закриття вашої справи.
Ваші персональні дані зберігатимуться відповідно до спеціального законодавства, а також термінів давності, які зобов'язують нас зберігати ваші персональні дані довший час.
 Постачальники
Персональні дані постачальників зберігаються протягом 10-ти років після останнього виставлення рахунку-фактури.
Ваші персональні дані зберігатимуться відповідно до спеціального законодавства, а також термінів давності, які зобов'язують нас зберігати ваші персональні дані довший час.
 Користувачі вебсайту
Персональні дані користувачів вебсайту зберігаються протягом 26-ти місяців.
 Зображення з камер
 Зображення з камер спостереження зберігаються не довше 1 місяця.

I. Відповідальність

 1. Відповідальність Start People за непрямі збитки виключається у будь-яких випадках.
 2. Будь-яка відповідальність обмежується сумою, що не перевищує 2500 євро за один інцидент і 5000 євро за календарний рік.
 3. Відповідальність Start People ніколи не перевищуватиме суму, виплачену її страховою компанією за даний випадок.

J. Як вам отримати доступ, змінити або вилучити персональні дані, які ви надали нам?

 1. Право на заперечення: це право дозволяє вам заперечувати проти обробки ваших персональних даних у наших законних інтересах, щоб дозволити нам виконати завдання у суспільних інтересах або при здійсненні офіційних повноважень, для надсилання вам маркетингових матеріалів, для наукових чи історичних досліджень чи статистичних цілей.
 2. Право на відкликання згоди: Якщо ми отримали вашу згоду на обробку ваших персональних даних для здійснення певної діяльності, ви можете в будь-який час відкликати таку згоду , після чого ми припинимо діяльність, на яку ви дали згоду, якщо ми не вважатимемо, що існує альтернативна підстава, яка виправдовує продовження обробки ваших даних для цієї мети. У цьому випадку ми проінформуємо вас про таку підставу.
 3. Запит суб'єкта даних на доступ до даних: у будь-який час ви можете попросити нас надати відомості про те, яку інформацію ми зберігаємо, і можете попросити нас змінити, оновити або видалити цю інформацію. При цьому ми можемо попросити вас підтвердити вашу особу.
 4. Право на видалення: За певних обставин ви маєте право вимагати від нас видалення ваших персональних даних: 
  • Дані більше не потрібні для цілей, для яких ми спочатку збирали та обробляли їх;
  • Якщо ви раніше давали згоду на обробку ваших даних, але відкликали її, і ми не маємо інших вагомих причин для продовження обробки;
  • Дані були оброблені незаконно (тобто у спосіб, що не відповідає ЗРЗД);
  • Необхідно видалити дані для того, щоб виконати юридичні зобов'язання контролера даних;
  • Якщо ми обробляємо дані, оскільки вважаємо це необхідним у наших законних інтересах, а ви при цьому заперечуєте проти обробки ваших даних, і ми не можемо надати більш вагомі законні підстави для продовження обробки.

Ми маємо право відмовити у виконанні вашого запиту лише з однієї з наступних причин:

 • Реалізація права на свободу слова та інформації;
 • Виконання юридичних зобов'язань або виконання завдання, що становить спільний інтерес, або завдання у рамках здійснення державних повноважень;
 • Міркування щодо громадського здоров’я у спільних інтересах;
 • Наші архівні, дослідницькі чи статистичні цілі;
 • Ведення кримінального провадження чи захист у ньому.
 1. Право на обмеження обробки: За певних обставин ви маєте право попросити нас обмежити обробку ваших персональних даних.
  Обставинами, за яких ви маєте право вимагати від нас обмежити обробку ваших персональних даних, є наступні: 
  • Якщо ви заперечуєте точність персональних даних, які ми обробляємо щодо вас. У цьому випадку обробка персональних даних буде обмежена на період, протягом якого перевіряється точність ваших даних;
  • Коли ви заперечуєте проти опрацювання нами ваших персональних даних у наших законних інтересах. У цьому випадку ви можете попросити обмежити доступ до даних, доки ми перевіряємо підстави для обробки ваших персональних даних;
  • Коли обробка ваших даних незаконна, але ви вважаєте за краще обмежити обробку, ніж повністю видаляти свої дані;
  • Коли ми більше не маємо необхідності обробляти ваші персональні дані, але ці дані потрібні вам для формулювання, ведення або захисту справи у кримінальному провадженні.

Якщо ми передали ці персональні дані третім особам, ми повідомимо їх про обмеження щодо обробки, якщо лише це не виявиться неможливим або не потребуватиме невідповідних зусиль.

 1. Право на виправлення: Ви також маєте право вимагати від нас виправлення будь-яких ваших неточних або неповних персональних даних, які ми зберігаємо. Якщо ми передали ці персональні дані третім особам, ми проінформуємо їх про виправлення, якщо лише це не виявиться неможливим або не потребуватиме невідповідних зусиль.
 2. Право на перенесення даних: Ви маєте право передавати свої персональні дані між контролерами даних. Щоб ви могли це зробити, ми надамо вам дані в загальному форматі, захищеному паролем, щоб перенести їх на іншу онлайн-платформу.
  Право на перенесення даних поширюється на: 
  • Особисті дані, які ми обробляємо автоматично (тобто, без участі людини);
  • Персональні дані, які ви надали нам;
 3. Право на подання скарги до органу нагляду: ви маєте право подати скаргу до місцевого органу нагляду.
  Якщо ви бажаєте скористатися будь-яким із цих прав або відкликати свою згоду на обробку ваших персональних даних, будь ласка, надішліть електронного листа на адресу privacy@startpeople.be.
  Важливо, щоб особиста інформація, яку ми опрацьовуємо про вас, була точною та актуальною.
   Будь ласка, повідомляйте нас про будь-які зміни.

K. Як ваші дані зберігаються та передаються на міжнародному рівні?

Для того, щоб мати можливість запропонувати вам найкращі послуги та досягти цілей, зазначених у цій Заяві про конфіденційність, можливо, що ваші дані будуть передаватись: 

 • між та всередині підрозділів RGF Staffing Belgium / Recruit;
 • третім особам (наприклад, консультантам або іншим постачальникам Start People);
 • закордонним клієнтам;
 • клієнтам у вашій країні, які, у свою чергу, можуть передавати ваші дані за кордон;
 • до хмарного сховища;
 • іншим третім особам.

Ми прагнемо забезпечити безпечне зберігання та передачу ваших даних. Тому ми будемо передавати дані за межі Європейської економічної зони (тобто держав-членів Європейського союзу, а також Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну) лише у тому випадку, якщо це відповідає законодавству про захист даних, а спосіб передачі забезпечує відповідні гарантії щодо ваших даних, наприклад, через угоду про передачу даних, що включає стандартні договірні положення, прийняті Європейською комісією щодо передачі персональних даних контролерами з ЄЕЗ контролерам та процесорам у юрисдикціях, які не мають належного законодавства щодо захисту даних.

L. Наша правова основа для обробки ваших даних

 1. Законні інтереси
  ЗРЗД передбачає, що ми можемо обробляти ваші дані, якщо це «необхідно для захисту законних інтересів контролера або третьої сторони, за винятком випадків, коли такі інтереси перекриваються інтересами або основними правами і свободами суб’єкта даних, що вимагають захисту персональних даних».
   Дані кандидата
  Розумно очікувати, що якщо ви шукаєте роботу або розмістили професійну інформацію зі свого резюме на дошці вакансій або на сайті мережі професіоналів, ви погоджуєтеся з тим, що ми збираємо вашу інформацію та використовуємо ваші персональні дані для надання вам послуг з підбору персоналу, обміну цією інформацією з потенційними роботодавцями та перевірки ваших навичок на нашій дошці вакансій. Як тільки з’ясується, що ви можете отримати роботу, ваш потенційний роботодавець може захотіти перевірити надану вами інформацію або підтвердити ваші рекомендації, кваліфікацію та судимість, якщо це доречно та відповідає місцевому законодавству.
  Ми прагнемо надавати вам персональні рекомендації з працевлаштування та актуальні статті, які допоможуть вам у пошуку роботи. Тому ми вважаємо за розумне обробляти ваші дані, щоб забезпечити відправку вам найбільш релевантної інформації.
  Нам також необхідно використовувати ваші дані для нашої внутрішньої адміністративної діяльності, наприклад, для нарахування заробітної плати та виставлення рахунків.
   Дані клієнта
  Для того, щоб гарантувати надання вам найкращих послуг, ми зберігаємо ваші персональні дані та/або особисті дані окремих контактних осіб у вашій організації та ведемо облік наших співбесід, зустрічей, зареєстрованих вакансій та місць роботи. Ми вважаємо таке використання ваших даних необхідним для дотримання наших законних інтересів як організації, яка надає вам різноманітні послуги з підбору персоналу.
   Дані постачальників
  Ми зберігаємо персональні дані окремих осіб у вашій організації та ваші фінансові дані для того, щоб полегшити отримання ваших послуг як одного з наших постачальників та оплати ваших послуг.
  Всі ці дії необхідні в межах наших законних інтересів як одержувача ваших послуг.
   Особи, від яких ми отримуємо дані кандидатів та співробітників, наприклад, рекомендації
   Якщо кандидат чи потенційний співробітник зазначив вас як особу, яка рекомендує його чи її, ми будемо використовувати ваші персональні дані, щоб зв’язатися з вами для отримання відповідної рекомендації. Це є частиною процедури забезпечення якості, і тому ми вважаємо це за необхідне у межах наших законних інтересів як організації, яка пропонує послуги з підбору персоналу та сама наймає людей.
 1. Згода
  У певних обставинах ми зобов’язані отримати вашу згоду на обробку ваших персональних даних у зв’язку з певною діяльністю (наприклад: включення до резерву, до списку розсилки, ...). Залежно від того, що саме ми робитимемо з вашими даними, ця згода буде згодою на таке включення.
  ЗРЗД передбачає, що згода означає: «будь-яке вільно виражене, конкретне, поінформоване і недвозначне волевиявлення, яким суб’єкт даних погоджується, у вигляді заяви чи недвозначної дії, на обробку своїх персональних даних».
  Це означає, що: 
  • ви повинні дати нам свою згоду добровільною, без будь-якого тиску;
  • ви повинні знати, на що ви погоджуєтесь;
  • ви повинні мати контроль над діяльністю з обробки даних, на яку ви погоджуєтеся;
  • ви повинні дати свою згоду за допомогою чіткої дії.

Ми будемо вести облік згод, наданих вами таким чином.
 Ви маєте право у будь-який момент відкликати свою згоду, надіславши електронного листа на адресу privacy@startpeople.be.

 1. Договір
   Як тільки між сторонами виникнуть договірні відносини, обробка ваших персональних даних здійснюватиметься на законній підставі виконання договору.
 2. Правова основа
  Персональні дані, що стосуються вашого здоров’я, можуть оброблятися компанією Start People відповідно до Загального регламенту захисту даних (ЗРЗД) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року.
   Дані, які містяться у вашій довідці про несудимість, можуть оброблятися компанією Start People за умови, що це робиться відповідно до Загального регламенту захисту даних (ЗРЗД) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року.

M. Здійснення кримінального провадження або захист

Іноді нам може знадобитися обробка персональних даних і, де це доречно та відповідає місцевим законам і правилам, конфіденційних персональних даних у зв’язку з веденням справи або захистом у кримінальному провадженні.
 ЗРЗД дозволяє це, якщо обробка «необхідна для встановлення, здійснення чи підтримки юридичних претензій або коли суди діють у межах своєї юрисдикції».

II. ДОДАТКОВІ ВИЗНАЧЕННЯ

Положення, які містяться у цьому розділі, застосовуються на додаток до загальних положень (розділ I), оскільки ви користуєтесь вебсайтом Start People.

A. Вебсайт

 • Start People відповідає за вміст вебсайту  www.startpeople.be.
 • Вебсайт Start People є публічним та доступним у всьому світі, за винятком представлених на Вебсайті Порталу(ів) та/або Мереж(і) Спільнот(и)
 • Кожен Суб'єкт даних може відвідувати Вебсайт Start People без необхідності надавати Start People свої персональні дані.

B. Вказівки та посилання

Вебсайт Start People містить вказівки та/або гіперпосилання на один або кілька сайтів третіх осіб. Start People жодною мірою не несе відповідальності за те, як ці треті особи дотримуються законодавства у сфері захисту персональних даних. Тому Start People рекомендує ознайомитися з політикою конфіденційності на сайтах цих третіх осіб, щоб ви знали, як ці треті особи поводяться з вашими Персональними даними.

C. Використання log-файлів

Вебсайт Start People автоматично збирає певну неідентифіковану інформацію про відвідувачів Вебсайту, включаючи адресу Інтернет-протоколу (IP) вашого комп’ютера, дату та час доступу до Вебсайту, Інтернет-адресу вебсайту, з якого ви перейшли на Вебсайт Start People, IP-адресу вашого Інтернету-провайдера, вашу операційну систему, пристрої, інформацію та сторінки Вебсайту, які ви відвідали та/або переглянули, а також матеріали, які ви пересилаєте або завантажуєте з Вебсайту. Ця технічна інформація використовується для управління Вебсайтом та оптимізації Вебсайту та послуг Start People. Крім того, ці дані можуть бути використані в історичних, статистичних чи наукових цілях. Збережена технічна інформація може бути передана третім особам та може постійно зберігатися для використання у майбутньому.

D. Файли cookie

 1. Загальна інформація про нашу Політику щодо файлів cookie
   Ми намагаємося забезпечити вам, як відвідувачу нашого вебсайту, максимально приємний досвід. Крім того, ми намагаємося пропонувати інформацію, яка відповідає вашим вподобанням. Для цього ми використовуємо, зокрема, файли cookie.
 1. Що таке файли cookie?
   Файли cookie — це невеликі текстові файли, які створюються вебсервером, але зберігаються на пристрої, який ви використовуєте для відвідування цього вебсайту. Файли cookie зберігаються на жорсткому диску вашого ПК або в пам’яті вашого смартфона чи планшета. Файл cookie зазвичай містить назву вебсайту, з якого надходить файл cookie, «час життя» файлу cookie (тобто протягом якого часу файл cookie залишатиметься на вашому пристрої) і значення, яке зазвичай складається з випадково згенерованого унікального числа.
 1. Для чого потрібні файли cookie?
   Насамперед ми використовуємо файли cookie, щоб покращити як ваш досвід роботи, так і роботу наших онлайн-сервісів. Файли сookie зазвичай полегшують і прискорюють взаємодію між вами та відвідуваним вебсайтом або (мобільним) додатком. Наприклад, вони допомагають вам у навігації різними розділами вебсайту. Більш того, якщо ми можемо ідентифікувати вас завдяки файлам cookie, вам не доведеться постійно вводити ту ж саму інформацію, наприклад, дані для входу в систему. Крім того, ми використовуємо файли cookie, щоб зробити вміст наших вебсайтів і (мобільних) додатків більш цікавим для вас. Ми робимо це, адаптуючи вміст до ваших власних уподобань і потреб. Ми також використовуємо файли cookie, щоб відслідковувати ваші вподобання під час серфінгу. Як ви опинилися на нашому вебсайті? Як довго ви користуєтеся ним? Результати статистики дозволяють нам удосконалювати наші вебсайти, де це необхідно, та відповідати уподобанням і потребам всіх користувачів. Нарешті, ми можемо використовувати ці дані для виконання певних зобов’язань у рамках звітності.
 1. Про типи файлів cookie та про те, які файли cookie ми використовуємо, ви можете дізнатися в Заяві про файли cookie на нашому вебсайті https://www.startpeople.be/nl/cookie-policy
 1. Як керувати файлами cookie або видаляти їх?
  Більшість браузерів налаштовані на автоматичне приймання файлів cookie. Ви можете змінити налаштування свого браузера, щоб блокувати файли cookie або попереджати вас про розміщення файлу cookie на вашому пристрої. Ви також можете видалити файли cookie зі свого пристрою вручну або налаштувати браузер на автоматичне їх видалення після кожного відвідування вебсайту. Для цього зверніться до розділу довідки браузера.
   Якщо ви вимкнете приймання файлів cookie, що використовуються цим вебсайтом, це може призвести до того, що ви не зможете відвідувати деякі розділи вебсайту або певні налаштування не будуть запам’ятовуватися, коли ви пізніше повернетесь на цей вебсайт. Наприклад, деякі сторінки не будуть відкриватися, деякі відео не відтворюватимуться або певні дані не будуть збережені для автоматичного заповнення під час наступного відвідування.

III. ЯК ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ?

Якщо у вас є запитання, коментарі чи скарги щодо цієї Заяви про конфіденційність та того, як Start People реєструє, використовує та обробляє ваші дані, ви можете повідомити про це на електронну пошту privacy@startpeople.be або надіслати лист до RGF Staffing Belgium Privacy Office, Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen (Антверпен).
Start People якнайшвидше, але в будь-якому випадку не пізніше одного місяця після отримання запиту, повідомить вас про дії, здійснені Start People щодо запиту: 

 • Задоволення запиту.
 • Неможливість повідомити вас про наслідки запиту протягом одного місяця через складність запиту.
 • Відмова у задоволенні запиту та можливість подати скаргу до наглядового органу або направити скаргу на судовий розгляд.
 • Необхідність отримання додаткової інформації у разі сумніву щодо особи подавця запиту. Запити в принципі задовольняються Start People безкоштовно, якщо тільки ваш запит не є явно необґрунтованим або надмірним, зокрема через його повторюваний характер. У цьому випадку Start People має право стягувати належну адміністративну плату або відмовити у задоволенні запиту.


 Ви також маєте право подати скаргу до Бельгійського управління із захисту даних, Drukpersstraat 35, 1000 Брюссель, тел. +32 (0)2 274 48 00, факс. +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.